Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

perfecto
perfecto
perfecto
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir

July 06 2015

perfecto
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viaaura-lunaris aura-lunaris
perfecto
0073 5a73
Reposted frompesy pesy viaaura-lunaris aura-lunaris
perfecto
3691 b90b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
perfecto
0214 0f74
***
perfecto
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
perfecto
2435 5024
Reposted fromretaliate retaliate vialittlefool littlefool
perfecto
perfecto
9753 62c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotknij dotknij
perfecto
Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viadotknij dotknij
perfecto
Reposted frombluuu bluuu viadotknij dotknij
perfecto
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadotknij dotknij
perfecto
perfecto
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
perfecto
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarisky risky
perfecto
możesz wypierać się tego wszystkiego mała, możesz próbować zapomnieć, ale nie zmienisz tego, że to się stało. i że coś poczułaś.
— dobrze o tym wiesz.
Reposted fromawaken awaken viarisky risky
perfecto
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viarisky risky

July 05 2015

perfecto
- Dlaczego Pani zawsze ubiera się na czarno?
- To żałoba po moim życiu.
— A. Czechow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl