Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

perfecto

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica

March 11 2018

perfecto
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viaretaliate retaliate

July 09 2015

6604 e426 500
Reposted frommaking-love making-love viadeadwolf deadwolf
perfecto
4467 7861
Reposted fromKoromir Koromir viadeadwolf deadwolf
perfecto
4064 6834 500
4827 6f5c
Reposted frompussyporn pussyporn viadeadwolf deadwolf
perfecto
2825 fa9d
Reposted fromproof proof vianowelovestory nowelovestory
6579 5c32
Reposted fromamatore amatore viadeadwolf deadwolf
perfecto
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme vianowelovestory nowelovestory
perfecto
perfecto
9309 4b27 500
Reposted fromstylte stylte viadeadwolf deadwolf
perfecto
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie vianowelovestory nowelovestory
perfecto
Reposted fromillidan illidan viadeadwolf deadwolf
perfecto
0137 cd72 500
perfecto
7561 9b26 500
Reposted fromgracey gracey viacouples couples
perfecto
3728 87ae
Reposted frommental-cat mental-cat viaaviee aviee
perfecto
8831 daf6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 08 2015

perfecto
1984 b7fd
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl